Court jurisprudences

I SA/Wa 896/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1299848 - postanowienie z dnia 25 marca 2013 r.

I SA/Wa 622/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1299847 - postanowienie z dnia 25 marca 2013 r.

I SA/Wa 611/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1299846 - postanowienie z dnia 29 marca 2013 r.

I SA/Wa 564/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1299845 - postanowienie z dnia 26 marca 2013 r.

I SA/Wa 517/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1299844 - postanowienie z dnia 22 marca 2013 r.

I SA/Wa 378/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1299843 - postanowienie z dnia 27 marca 2013 r.

I SA/Wa 308/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1299842 - postanowienie z dnia 25 marca 2013 r.

I SA/Wa 290/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1299841 - postanowienie z dnia 28 marca 2013 r.

I SA/Wa 266/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1299840 - postanowienie z dnia 22 marca 2013 r.

I SA/Wa 198/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1299837 - postanowienie z dnia 27 marca 2013 r.

I SA/Wa 153/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1299835 - postanowienie z dnia 22 marca 2013 r.

I SA/Sz 95/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1299831 - postanowienie z dnia 26 marca 2013 r.

I SA/Sz 91/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1299830 - postanowienie z dnia 25 marca 2013 r.

I SA/Sz 90/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1299829 - postanowienie z dnia 27 marca 2013 r.

I SA/Sz 68/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1299822 - postanowienie z dnia 21 marca 2013 r.

I SA/Sz 58/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1299821 - postanowienie z dnia 27 marca 2013 r.

I SA/Sz 47/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1299819 - postanowienie z dnia 28 marca 2013 r.

I SA/Sz 17/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1299813 - postanowienie z dnia 22 marca 2013 r.

I SA/Rz 93/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1299798 - postanowienie z dnia 21 marca 2013 r.

I SA/Rz 647/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1299797 - postanowienie z dnia 26 marca 2013 r.

I SA/Rz 59/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1299796 - postanowienie z dnia 26 marca 2013 r.

I SA/Rz 28/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1299795 - postanowienie z dnia 22 marca 2013 r.

I SA/Rz 167/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1299794 - postanowienie z dnia 27 marca 2013 r.

I SA/Po 937/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1299793 - postanowienie z dnia 26 marca 2013 r.

I SA/Po 928/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1299792 - postanowienie z dnia 27 marca 2013 r.

I SA/Po 859/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1299791 - postanowienie z dnia 26 marca 2013 r.