Court jurisprudences

I OSK 1081/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1082562 - postanowienie z dnia 6 lipca 2011 r.

C-652/11 P, MINDO SRL v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiS 2013/4/I-229 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2013 r.

II AKa 180/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 1237937 - wyrok z dnia 20 listopada 2012 r.

C-37/12 P, SAUPIQUET SAS v. KOMISJA EUROPEJSKA - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Dz.U.UE.C.2013/108/8 - postanowienie z dnia 21 lutego 2013 r.

C-647/11 P, DIMOS PERAMATOS v. KOMISJA EUROPEJSKA - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Dz.U.UE.C.2013/108/6 - postanowienie z dnia 29 listopada 2012 r.

56005/10, MUNEER v. BELGIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 11 kwietnia 2013 r.