Court jurisprudences

II GSK 3223/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750119 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II GSK 904/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2749328 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II GZ 33/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750031 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II GZ 95/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750101 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III AUa 796/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2019/4/44-45 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III Ca 330/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3055714 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III Ca 427/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3056201 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III K 1065/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3127733 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III K 73/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2758373 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III KK 109/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3122239 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III KK 196/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3119588 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III KK 688/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3119825 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III RC 104/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2759028 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III RC 192/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku

LEX nr 2784400 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III RC 246/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku

LEX nr 2877574 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Gl 541/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2772190 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Gl 787/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2751691 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Gl 80/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3142430 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 1010/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140969 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 1016/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2745259 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 1017/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2746352 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 1018/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743785 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 1029/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3143120 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 1137/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743771 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 1138/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743696 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 1139/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743705 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 1140/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743722 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 153/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138858 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 198/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2744021 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 84/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2744095 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 861/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2745724 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 937/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743787 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Kr 967/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140549 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Lu 182/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3027315 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Lu 183/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2782435 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Lu 249/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3143319 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Lu 278/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3014396 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Lu 279/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3059341 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Lu 336/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2865390 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Lu 337/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3140590 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Lu 350/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142122 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Łd 515/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2764598 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Łd 612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2745621 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Łd 613/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2745736 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Łd 688/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2772113 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Łd 794/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3141775 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Łd 797/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3143535 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Łd 798/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3140805 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Łd 843/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3140062 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 1536/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976869 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 2069/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976423 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 2070/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976561 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 2133/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976671 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 284/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976650 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 309/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2764666 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 582/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138263 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 647/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976838 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 745/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976351 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 753/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086414 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 767/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059323 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 792/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2764577 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 820/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098700 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 844/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976535 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wa 859/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976669 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Wr 419/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098712 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SAB/Gd 64/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2743754 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SAB/Gd 75/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2745339 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

III SAB/Wa 63/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2768626 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.