Court jurisprudences

I SA/Lu 337/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3043600 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.

I SA/Lu 654/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2752359 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.

I SA/Lu 678/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2749938 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.

I SA/Po 628/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2771620 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.

I SA/Rz 751/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2764674 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.

I SA/Sz 456/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2752347 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.