Court jurisprudences

1352/13, BALOGH v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 czerwca 2013 r.

I ACz 780/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1324873 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2013 r.

I ACz 653/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1324872 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2013 r.

I ACz 634/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1324871 - postanowienie z dnia 29 marca 2013 r.

I ACa 103/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1324868 - wyrok z dnia 25 marca 2013 r.

I ACa 1276/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1324865 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2013 r.

II AKz 429/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1324864 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2013 r.

III AUz 124/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 1324863 - postanowienie z dnia 22 maja 2013 r.

I ACz 358/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1324862 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2013 r.

III AUa 238/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1324860 - wyrok z dnia 12 czerwca 2013 r.

II AKo 36/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1324859 - postanowienie z dnia 25 marca 2013 r.

II AKa 46/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1324857 - wyrok z dnia 26 marca 2013 r.

III AUz 76/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1324854 - postanowienie z dnia 28 maja 2013 r.

III AUa 1517/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1324853 - wyrok z dnia 23 maja 2013 r.

III AUa 1510/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1324852 - wyrok z dnia 23 maja 2013 r.

I ACa 45/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 1324850 - wyrok z dnia 24 maja 2013 r.

III AUa 1321/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 1324849 - wyrok z dnia 19 kwietnia 2013 r.

III AUa 405/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 1324848 - wyrok z dnia 6 czerwca 2013 r.

III AUa 363/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 1324847 - wyrok z dnia 4 czerwca 2013 r.

III AUa 323/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 1324846 - wyrok z dnia 16 maja 2013 r.

III AUa 1665/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 1324845 - wyrok z dnia 5 czerwca 2013 r.

V ACa 75/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1324843 - postanowienie z dnia 23 maja 2013 r.

III AUa 1760/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1324841 - wyrok z dnia 4 czerwca 2013 r.

III AUa 1736/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1324840 - wyrok z dnia 14 maja 2013 r.

III AUa 1121/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1324839 - wyrok z dnia 7 maja 2013 r.

I ACz 300/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 1324835 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

III AUa 516/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 1324834 - wyrok z dnia 24 maja 2013 r.

III AUa 1228/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 1324832 - wyrok z dnia 5 czerwca 2013 r.

III AUa 1218/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 1324831 - wyrok z dnia 4 czerwca 2013 r.

III AUa 1172/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 1324830 - wyrok z dnia 5 czerwca 2013 r.

III AUa 1130/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 1324829 - wyrok z dnia 21 maja 2013 r.

III AUa 1211/12 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1323150 - postanowienie z dnia 20 marca 2013 r.

I ACa 133/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1322159 - wyrok z dnia 27 marca 2013 r.

III AUz 41/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1322121 - postanowienie z dnia 26 marca 2013 r.

III AUz 30/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1322119 - postanowienie z dnia 20 marca 2013 r.

III AUa 1318/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1322116 - wyrok z dnia 26 marca 2013 r.

III AUa 1210/12 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1322115 - postanowienie z dnia 20 marca 2013 r.

II AKz 85/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 1322108 - postanowienie z dnia 26 marca 2013 r.

I ACa 1297/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1316328 - wyrok z dnia 15 marca 2013 r.

VI ACa 1625/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1316322 - wyrok z dnia 25 marca 2013 r.

I ACa 357/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1316273 - wyrok z dnia 14 marca 2013 r.

III AUa 833/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1316243 - wyrok z dnia 20 marca 2013 r.

V ACa 992/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 1316188 - wyrok z dnia 18 marca 2013 r.

I ACa 758/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1315730 - wyrok z dnia 18 marca 2013 r.

I ACa 1185/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1315720 - wyrok z dnia 21 marca 2013 r.

I ACa 1039/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1315711 - wyrok z dnia 18 marca 2013 r.

III AUa 949/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1315678 - wyrok z dnia 21 marca 2013 r.

I ACa 72/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1315660 - wyrok z dnia 22 marca 2013 r.

I ACa 23/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1315655 - wyrok z dnia 15 marca 2013 r.