Court jurisprudences

II GSK 3423/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2764559 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

II GSK 3544/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774705 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

II GSK 3613/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2746701 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

II GSK 3839/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2746866 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

II GSK 5057/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768417 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

II GSK 648/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774667 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

II GSK 667/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768107 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

II GSK 677/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751681 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

II GSK 683/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774740 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

II GZ 281/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2746767 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

II GZ 33/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2746804 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

II GZ 95/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2746751 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III AUa 280/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2799156 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

III AUa 344/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3108642 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

III AUa 562/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2799162 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

III AUa 950/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 3042934 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

III C 3643/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2764824 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

III Ca 1229/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3055695 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

III Ca 300/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3056204 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III Ca 474/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2761807 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

III Ca 536/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2781545 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

III CO 124/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2746386 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III Cz 668/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774409 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III Cz 709/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774412 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III Cz 739/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774382 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III KK 740/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099208 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III RC 222/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2761149 - wyrok z dnia 3 grudnia 2019 r.

III S 305/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2781551 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III SA/Gd 505/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2749405 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III SA/Gd 761/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2750076 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III SA/Lu 339/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2865665 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III SA/Po 713/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2749932 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III SAB/Gd 44/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2749271 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III SAB/Gd 70/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2749285 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III SAB/Po 42/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2749951 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III SAB/Po 44/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3014671 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III SAB/Po 46/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3014709 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III SAB/Po 48/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3014585 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.

III SAB/Po 50/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3014755 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2019 r.