Court jurisprudences

II FZ 70/13, Fakt zapomnienia. - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1320650 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2013 r.