Court jurisprudences

VI Ka 660/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3043007 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

VI Ka 744/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3042475 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

VI Ka 755/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3070054 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

VI Ka 957/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3049704 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 1278/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098651 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 1672/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098836 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 1757/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138337 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 1841/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3144098 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 2015/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142200 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 354/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141884 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2019 r.

V U 1114/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2758374 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

XI GC 1181/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3044527 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

XII C 1116/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2784388 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

X K 501/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2785673 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

XV Ca 1116/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3040396 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2019 r.

XVII AmE 68/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2923508 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

XVII AmT 46/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2785100 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

XVIII K 114/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3080446 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

XX GC 1256/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2799291 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2019 r.

10283/16, VELISAVLJEVIĆ v. SERBIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

11663/04, CHAMBAZ v. SZWAJCARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

11686/14, Á.Á. v. WĘGRY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

13444/04, GLOR v. SZWAJCARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

18660/03, MALENKO v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

22926/04, PETROV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

29263/12, S.Z. v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

30721/15, PETROVIĆ v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

31585/02, KURS v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

3223/07, TARKHANOV v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

3450/09, SOROKIN v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

35259/04, BABYNIN v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

35810/14, BEGOVIĆ v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

36249/14, VELEČKA I INNI v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

36276/10, G. C. v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

39630/09, EL-MASRI v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

4063/04, MARCHENKO v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

41916/04, STOJANOVSKI v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

43750/06, EKER I INNI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

44614/07, MILANOVIĆ v. SERBIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

45580/16, O'LEARY v. IRLANDIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

49069/11, MIKHAYLENKO v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

55339/07, SHESTOPALOVA v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.

803/02, INTERSPLAV v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 5 grudnia 2019 r.