Court jurisprudences

VIII SA/Wa 638/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038303 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

VIII SA/Wa 671/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140158 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

VIII U 2283/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2766671 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VIII U 2727/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2984911 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VIII U 2922/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2766644 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VIII U 3729/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2762005 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VIII U 4140/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2762009 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VIII Ua 12/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767917 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VIII Ua 14/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2799279 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VII Ka 1019/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3069565 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VII SA/Wa 1223/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3092131 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

VII U 3671/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2945576 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VII U 793/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2945569 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VI Ka 415/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3069773 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VI SA/Wa 1672/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027293 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

VI SA/Wa 1673/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021768 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

VI SA/Wa 1674/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021817 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

VI SA/Wa 1676/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014531 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

VI SA/Wa 2352/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2754156 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

VI U 920/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 3127821 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

V KK 45/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3096983 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 1843/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140435 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

V W 109/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2834462 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

V W 779/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2770280 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

XII C 1932/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2758060 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

XII C 300/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2761554 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

XII C 6/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2761555 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

XII K 99/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3069897 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

XVI C 2135/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2772923 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

15033/18, MILANKOVIĆ v. SERBIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2019 r.

18308/10, B.I. v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2019 r.

18669/08, PAUNOSKI v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2019 r.

18740/05, BASA v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2019 r.

20082/02, ZEHENTNER v. AUSTRIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2019 r.

20100/06, LISICA v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2019 r.

28490/95, GÖÇMEN v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2019 r.

29525/10, REMETIN v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2019 r.

3023/03, NAUMKIN I INNI v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2019 r.

33629/06, VAJNAI I OTHERS v. WĘGRY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2019 r.

34459/08, ERDAL v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 11 grudnia 2019 r.