Court jurisprudences

Tw 21/12 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2012/6/479 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2012 r.

C-175/12, SANDLER AG v. HAUPTZOLLAMT REGENSBURG - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiS 2013/10/I-681 - wyrok z dnia 24 października 2013 r.

C-151/12, KOMISJA EUROPEJSKA v. KRÓLESTWO HISZPANII - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiS 2013/10/I-690 - wyrok z dnia 24 października 2013 r.

29762/09, MIKHALCHENKO v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 1 października 2013 r.

Tw 34/11 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2012/6/470 - postanowienie z dnia 27 marca 2012 r.

24048/05, DRĂGHIA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 1 października 2013 r.

Tw 26/11 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2012/6/469 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2012 r.

22935/11, PAKHOMOVA v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 października 2013 r.

19985/13, SPATA v. ALBANIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 1 października 2013 r.

18565/12, GUNJAK v. SERBIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 1 października 2013 r.

17030/04, ZAKHAROVA v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 października 2013 r.

16245/10, PEURANIEMI v. FINLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 1 października 2013 r.

15974/11, EBRAHIMI v. AUSTRIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 1 października 2013 r.

14985/08, PETKOVSKA v. MACEDONIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 1 października 2013 r.

14543/06, KHODAR I INNI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 1 października 2013 r.

13681/08, DARA v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 1 października 2013 r.

Tw 26/11 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2012/6/468 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2012 r.

III AUa 152/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1378331 - wyrok z dnia 27 lutego 2013 r.

III AUa 1001/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2013/3/37 - wyrok z dnia 6 lutego 2013 r.

III AUa 771/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1378329 - wyrok z dnia 18 grudnia 2012 r.

II AKz 359/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1378321 - postanowienie z dnia 3 lipca 2013 r.