Court jurisprudences

II SA/Kr 659/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1370811 - wyrok z dnia 9 września 2013 r.

II SA/Kr 607/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1370805 - wyrok z dnia 9 września 2013 r.

II SA/Kr 515/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1370801 - wyrok z dnia 17 września 2013 r.

II SA/Kr 421/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1370798 - wyrok z dnia 9 września 2013 r.

II SA/Kr 377/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1370797 - wyrok z dnia 17 września 2013 r.

II SA/Gl 156/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1370632 - wyrok z dnia 12 września 2013 r.

VII SA/Wa 254/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1368310 - wyrok z dnia 18 września 2013 r.

I OPP 59/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1363601 - postanowienie z dnia 6 września 2013 r.

II SA/Łd 532/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1359141 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2013 r.

II SA/Łd 478/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1359137 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2013 r.

I OSK 2564/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1356988 - wyrok z dnia 30 stycznia 2013 r.

II SA/Łd 1060/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1348362 - wyrok z dnia 22 stycznia 2013 r.