Court jurisprudences

II SA/Po 191/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1316895 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2013 r.

II SA/Po 142/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1316888 - wyrok z dnia 26 kwietnia 2013 r.

II SA/Op 18/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1316857 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2013 r.

II SA/Ol 51/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1316850 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2013 r.

I SAB/Wa 86/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1316734 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2013 r.

I SAB/Wa 76/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1316733 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2013 r.

I SAB/Wa 74/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1316732 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2013 r.

II SA/Gd 82/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1310543 - wyrok z dnia 4 kwietnia 2013 r.

IV SA/Po 75/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1310241 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2013 r.

II OSK 24/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1296082 - wyrok z dnia 22 marca 2012 r.

II GSK 1659/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1291762 - wyrok z dnia 27 listopada 2012 r.

II GSK 1552/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1291714 - wyrok z dnia 27 listopada 2012 r.

II AKa 387/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1267434 - wyrok z dnia 27 grudnia 2012 r.

II AKa 379/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1267432 - wyrok z dnia 27 grudnia 2012 r.

II AKa 366/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1267428 - wyrok z dnia 18 grudnia 2012 r.

II AKa 343/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1267427 - wyrok z dnia 3 grudnia 2012 r.

II AKa 549/11 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1267270 - wyrok z dnia 19 stycznia 2012 r.

II AKa 494/11 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1267266 - wyrok z dnia 15 grudnia 2011 r.

II AKa 306/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1267262 - wyrok z dnia 12 września 2012 r.

II AKa 303/11 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1267261 - wyrok z dnia 8 września 2011 r.

II AKa 298/11 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1267260 - wyrok z dnia 18 sierpnia 2011 r.

II AKa 274/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1267257 - wyrok z dnia 12 lipca 2012 r.

II AKa 254/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1267255 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2012 r.

II GSK 1564/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1234012 - wyrok z dnia 17 października 2012 r.

III SA/Wa 1205/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ZNSA 2013/5/146-150 - wyrok z dnia 4 stycznia 2013 r.

WA 17/13 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1375266 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2013 r.

V KZ 68/13 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1375265 - postanowienie z dnia 18 września 2013 r.

SNO 22/13 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1375242 - wyrok z dnia 3 października 2013 r.

SDI 15/13 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1375238 - postanowienie z dnia 9 września 2013 r.