Court jurisprudences

II SA/Gd 620/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2752260 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Kr 1060/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752944 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Kr 1072/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2754172 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Kr 1143/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752939 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Kr 1184/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752942 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Kr 1640/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2754114 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Kr 746/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752818 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Kr 755/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752857 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Kr 821/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752931 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Ol 866/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2752131 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Po 754/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2752938 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Po 956/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2752885 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Sz 1121/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2752841 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Sz 617/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2754137 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Sz 692/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2752820 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.