Court jurisprudences

I OSK 1273/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329598 - postanowienie z dnia 26 września 2012 r.

I OZ 712/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329377 - postanowienie z dnia 26 września 2012 r.

I OSK 2069/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329358 - postanowienie z dnia 26 września 2012 r.

I OZ 660/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329041 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2012 r.

II GSK 295/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328848 - wyrok z dnia 16 maja 2013 r.

II GSK 293/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328847 - wyrok z dnia 16 maja 2013 r.

II GSK 1217/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328838 - postanowienie z dnia 12 września 2012 r.

I OSK 688/10 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328739 - postanowienie z dnia 21 września 2012 r.

II GSK 1401/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328482 - postanowienie z dnia 11 września 2012 r.

I OSK 688/10 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328366 - postanowienie z dnia 26 września 2012 r.

I OSK 2161/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328358 - postanowienie z dnia 26 września 2012 r.

I OSK 1374/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328346 - postanowienie z dnia 27 września 2012 r.

I OZ 550/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328096 - postanowienie z dnia 6 września 2012 r.

II GSK 317/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1327919 - wyrok z dnia 16 maja 2013 r.

II GSK 1367/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1327899 - postanowienie z dnia 13 września 2012 r.

II GSK 1130/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1327897 - postanowienie z dnia 19 września 2012 r.

I OSK 2454/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1327825 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2012 r.

I OSK 2027/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1327820 - postanowienie z dnia 18 września 2012 r.

II GSK 1932/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1325578 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r.

II GSK 1785/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1325570 - postanowienie z dnia 8 listopada 2012 r.

II GZ 101/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1321423 - postanowienie z dnia 13 marca 2013 r.

II GZ 100/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1321422 - postanowienie z dnia 13 marca 2013 r.

II GZ 188/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1320688 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

II GSK 27/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1320654 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2013 r.

II GSK 2040/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1311165 - postanowienie z dnia 28 lutego 2013 r.

V KZ 28/13 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1300057 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2013 r.

V KK 356/12 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1300038 - postanowienie z dnia 15 marca 2013 r.

II GSK 341/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1299438 - postanowienie z dnia 26 marca 2013 r.

II GSK 340/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1299437 - postanowienie z dnia 26 marca 2013 r.

V KK 421/12 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1297696 - postanowienie z dnia 1 marca 2013 r.

V KK 151/12 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1297693 - wyrok z dnia 28 lutego 2013 r.

II GSK 477/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1296059 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2012 r.

II GSK 1932/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282904 - postanowienie z dnia 26 lutego 2013 r.

II GZ 267/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282289 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2012 r.

II GSK 1495/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282280 - postanowienie z dnia 28 września 2012 r.

II GSK 1261/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282276 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2012 r.

II GSK 1232/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282275 - postanowienie z dnia 20 września 2012 r.

II GSK 1232/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282274 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2012 r.

II GSK 1219/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282273 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2012 r.

II GSK 1152/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282269 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2012 r.

II GSK 1151/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282268 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2012 r.

II GSK 1149/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282266 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2012 r.

II GSK 1148/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282265 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2012 r.

II GSK 1147/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282264 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2012 r.

II GSK 1451/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1233991 - wyrok z dnia 16 października 2012 r.

III SA/Po 671/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1386300 - wyrok z dnia 15 października 2013 r.

I SA/Łd 650/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1386290 - wyrok z dnia 10 października 2013 r.

I SA/Kr 1152/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1386120 - wyrok z dnia 5 listopada 2013 r.

I FSK 1548/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1386053 - wyrok z dnia 1 października 2013 r.

XVII Amc 1875/12 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

MSiG 2013/209/15146 - wyrok z dnia 1 lutego 2013 r.