Court jurisprudences

62637/11, DZIEDZIC v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 października 2013 r.

73743/11, N. K. M. v. WĘGRY - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 26 listopada 2013 r.

52534/09, TAYDAŞ v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 26 listopada 2013 r.

41248/06, BOGDEL v. LITWA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 26 listopada 2013 r.

22493/07, ABO v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 26 listopada 2013 r.

21249/05, IGNA v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 26 listopada 2013 r.

15629/04, MATACHE-GONU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 października 2013 r.

III UK 117/12 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1383291 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2013 r.

I UK 566/12, Polemika z opinią biegłego. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1383251 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2013 r.

I PK 261/12 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1383241 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2013 r.

II PK 296/10 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1380936 - postanowienie z dnia 22 lutego 2011 r.

I PZ 4/11 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1380859 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2011 r.

II UZ 50/13 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1377978 - postanowienie z dnia 18 września 2013 r.

II PK 5/13 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1376065 - wyrok z dnia 18 września 2013 r.