Court jurisprudences

II OSK 1409/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332662 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2012 r.

II ONP 2/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332659 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r.

II FZ 510/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332607 - postanowienie z dnia 9 lipca 2012 r.

II FSK 1974/10 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332579 - postanowienie z dnia 12 lipca 2012 r.

I OSK 2205/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332339 - wyrok z dnia 21 marca 2013 r.

I GZ 169/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332313 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2012 r.

I GSK 823/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332299 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2012 r.

I GSK 690/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332296 - postanowienie z dnia 12 lipca 2012 r.

I GSK 1694/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332292 - wyrok z dnia 27 marca 2013 r.

I FZ 177/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332261 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r.

I FSK 769/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332250 - wyrok z dnia 27 marca 2013 r.

I FSK 766/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332249 - wyrok z dnia 27 marca 2013 r.

I FSK 711/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1332244 - wyrok z dnia 22 marca 2013 r.

II OSK 1668/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331878 - postanowienie z dnia 10 lipca 2012 r.

II OSK 1374/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331872 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2012 r.

II OSK 1348/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331870 - postanowienie z dnia 26 lipca 2012 r.

II FZ 411/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331801 - postanowienie z dnia 3 lipca 2012 r.

II FSK 730/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331792 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2012 r.

II FSK 30/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331787 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2012 r.

II FSK 1312/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331766 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2012 r.

I OSK 1803/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331528 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2012 r.

I OSK 1723/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331526 - postanowienie z dnia 31 lipca 2012 r.

I GZ 88/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331512 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2012 r.

I GSK 947/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331499 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2012 r.

I GSK 776/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331496 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2012 r.

I GSK 692/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331493 - postanowienie z dnia 12 lipca 2012 r.

I GSK 691/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331492 - postanowienie z dnia 12 lipca 2012 r.

I FSK 765/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1331448 - wyrok z dnia 27 marca 2013 r.

I GSK 368/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329583 - wyrok z dnia 22 maja 2013 r.

II OSK 1666/09 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329466 - postanowienie z dnia 18 września 2012 r.

I GSK 839/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329328 - wyrok z dnia 7 maja 2013 r.

I FZ 176/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329317 - postanowienie z dnia 13 września 2012 r.

II OSK 1499/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329147 - postanowienie z dnia 6 września 2012 r.

II OSK 1480/09 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329146 - postanowienie z dnia 18 września 2012 r.

II FSK 156/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329085 - postanowienie z dnia 11 września 2012 r.

I OSK 2152/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329024 - postanowienie z dnia 26 września 2012 r.

I OSK 1989/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329020 - postanowienie z dnia 14 września 2012 r.

I OSK 212/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328733 - wyrok z dnia 24 maja 2013 r.

I FSK 819/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328696 - wyrok z dnia 28 maja 2013 r.

II OSK 1492/09 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328523 - postanowienie z dnia 18 września 2012 r.

II OSK 1491/09 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328522 - postanowienie z dnia 18 września 2012 r.

I OSK 767/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328367 - postanowienie z dnia 4 września 2012 r.

I OSK 2481/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328362 - wyrok z dnia 7 maja 2013 r.

I OSK 1898/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328356 - postanowienie z dnia 4 września 2012 r.

I GSK 186/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328315 - postanowienie z dnia 13 września 2012 r.

I FZ 177/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328300 - postanowienie z dnia 13 września 2012 r.

I FZ 175/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328299 - postanowienie z dnia 13 września 2012 r.

I FSK 2012/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328294 - wyrok z dnia 7 maja 2013 r.

II OSK 1300/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328184 - postanowienie z dnia 6 września 2012 r.

I OSK 1986/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328088 - postanowienie z dnia 14 września 2012 r.

I GSK 838/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328071 - wyrok z dnia 7 maja 2013 r.

I OSK 2058/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1300920 - wyrok z dnia 20 marca 2013 r.

I OSK 2137/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1298310 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2013 r.

I OSK 2134/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1298309 - wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r.

I OSK 2072/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1298308 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2013 r.

I OSK 2078/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1291374 - wyrok z dnia 13 listopada 2012 r.

II GSK 136/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1244533 - wyrok z dnia 28 marca 2012 r.

II GSK 1386/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1233976 - wyrok z dnia 18 października 2012 r.

II GSK 1349/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1233966 - wyrok z dnia 3 października 2012 r.

II UK 11/13, Pozorność umowy o pracę. - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2014/5/72 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2013 r.

II PK 358/12, Cel umowy na okres próbny. - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2014/5/70 - wyrok z dnia 4 września 2013 r.

C-50/12 P, KENDRION NV v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiS 2013/11/I-771 - wyrok z dnia 26 listopada 2013 r.

C-49/13, MF 7 A.S. v. MAFRA A.S. - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiS 2013/11/I-767 - postanowienie z dnia 14 listopada 2013 r.

62637/11, DZIEDZIC v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 października 2013 r.