Court jurisprudences

II SA/Gl 901/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2749923 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

II SA/Ke 614/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2753426 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

II SA/Kr 1088/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2751671 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

II SA/Ol 880/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2749897 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

II SA/Po 894/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2752922 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

II SAB/Gl 98/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2749936 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 442/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2751613 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

II W 410/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Pabianicach

LEX nr 2763825 - wyrok z dnia 9 grudnia 2019 r.

I SA/Bd 578/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2749924 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

I SA/Bd 678/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2749348 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

I SA/Gd 62/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2751699 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

I SA/Gd 787/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2749866 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

I SA/Gl 1497/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2749409 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

I SA/Gl 1499/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2749331 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.

I SA/Sz 866/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3140717 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2019 r.