Court jurisprudences

T-275/11, TF1 v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2013/352/13 - wyrok z dnia 16 października 2013 r.

T-432/10, VIVENDI v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2013/352/11 - wyrok z dnia 16 października 2013 r.

T-248/10, WŁOCHY v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2013/352/11 - wyrok z dnia 16 października 2013 r.

XVII Amc 3274/12 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

MSiG 2013/219/15929 - wyrok z dnia 29 listopada 2012 r.

IV SAB/Po 54/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1393778 - postanowienie z dnia 29 października 2013 r.

III SO/Kr 35/10 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1393732 - postanowienie z dnia 16 marca 2012 r.

III SO/Gd 6/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1393729 - postanowienie z dnia 6 września 2012 r.