Court jurisprudences

IV SA/Po 196/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1146114 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2012 r.

I SA/Sz 96/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1137261 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2012 r.

I SA/Op 58/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1137121 - wyrok z dnia 28 marca 2012 r.

I SA/Lu 380/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1137060 - wyrok z dnia 25 stycznia 2012 r.

I SA/Lu 1/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1137055 - wyrok z dnia 27 stycznia 2012 r.

I SA/Kr 173/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1137017 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2012 r.