Court jurisprudences

II SA/Op 341/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2756919 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SA/Op 370/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2768213 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SA/Op 386/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2760334 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SA/Op 407/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2752851 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SA/Op 413/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2768012 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SA/Op 434/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3143157 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SA/Rz 1031/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2754235 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SA/Rz 1200/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2754241 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SA/Wa 2404/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059300 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SA/Wr 750/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2755747 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 372/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755690 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 384/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2756920 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 433/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2756923 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SAB/Kr 438/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755722 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SAB/Ol 67/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2757648 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SAB/Ol 86/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2757622 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SAB/Op 72/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2755773 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SAB/Sz 105/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2760353 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II SAB/Wa 708/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014570 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II UK 88/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3026483 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II W 1260/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3011913 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

I KZ 17/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107012 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I Ns 437/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

LEX nr 3050314 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I NSK 11/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2773250 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I OSK 1363/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799524 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I OSK 1514/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759844 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I OSK 1515/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759882 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I OSK 2218/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768446 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

I OSK 3162/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799454 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

I OSK 3210/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799460 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

I OSK 771/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763740 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I OZ 838/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759885 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I SA/Bd 286/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2754175 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I SA/Bd 287/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2755813 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I SA/Bd 498/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2752921 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.