Court jurisprudences

I SA/Gd 1610/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2758617 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Gd 1611/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2758559 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Gd 2055/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2755713 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Gd 589/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2768486 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Gl 183/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2756662 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Kr 568/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3021786 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Kr 766/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086364 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Kr 767/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086319 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Kr 901/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3092135 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Kr 953/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139278 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Kr 967/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139959 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Lu 452/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142204 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Lu 502/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2771577 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Lu 639/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2777720 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I SA/Lu 667/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2774150 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.