Court jurisprudences

III SA/Gd 430/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1245647 - wyrok z dnia 27 września 2012 r.

III SA/Gd 405/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1245643 - wyrok z dnia 20 września 2012 r.

III SA/Gd 357/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1245629 - wyrok z dnia 19 października 2012 r.

III SA/Gd 341/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1245621 - wyrok z dnia 17 listopada 2011 r.

III SA/Gd 312/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1245610 - wyrok z dnia 20 września 2012 r.

III SA/Gd 308/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1245609 - wyrok z dnia 23 października 2012 r.

III SA/Gd 263/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1245594 - wyrok z dnia 10 października 2012 r.

III SA/Gd 251/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1245589 - wyrok z dnia 13 października 2011 r.

III SA/Gd 227/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1245579 - wyrok z dnia 20 października 2011 r.

III SA/Gd 226/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1245578 - wyrok z dnia 20 października 2011 r.

VIII SA/Wa 593/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1242460 - wyrok z dnia 17 października 2012 r.

VIII SA/Wa 586/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1242458 - wyrok z dnia 19 października 2012 r.