Court jurisprudences

II SA/Kr 492/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1121413 - wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

II SA/Gd 881/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1121358 - wyrok z dnia 24 stycznia 2012 r.

I SA/Łd 48/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1121019 - wyrok z dnia 15 lutego 2012 r.

I SA/Łd 1323/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1120989 - wyrok z dnia 27 stycznia 2012 r.

I SA/Op 505/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1120915 - wyrok z dnia 22 lutego 2012 r.