Court jurisprudences

II SA/Po 716/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1121479 - wyrok z dnia 17 stycznia 2012 r.

II SA/Op 758/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1121473 - wyrok z dnia 16 lutego 2012 r.

II SA/Op 591/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1121457 - wyrok z dnia 21 lutego 2012 r.

II SA/Lu 933/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1121436 - wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

II SA/Lu 859/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1121424 - wyrok z dnia 19 stycznia 2012 r.

II SA/Kr 492/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1121413 - wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

II SA/Gd 881/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1121358 - wyrok z dnia 24 stycznia 2012 r.

I SA/Łd 48/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1121019 - wyrok z dnia 15 lutego 2012 r.

I SA/Łd 1323/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1120989 - wyrok z dnia 27 stycznia 2012 r.