Court jurisprudences

II SA/Wr 561/08 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1260780 - wyrok z dnia 18 października 2011 r.

II SA/Wr 394/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1260740 - wyrok z dnia 25 października 2011 r.

II SA/Wr 376/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1260735 - wyrok z dnia 25 października 2011 r.

II SA/Wr 32/01 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1260714 - wyrok z dnia 16 lutego 2004 r.