Court jurisprudences

II SA/Gd 111/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1253673 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2012 r.

II SA/Gd 106/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1253671 - wyrok z dnia 27 kwietnia 2012 r.

II SA/Bk 476/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1253630 - wyrok z dnia 19 października 2011 r.

II SA/Bk 430/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1253615 - wyrok z dnia 27 października 2011 r.