Court jurisprudences

II SA/Wa 27/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1260281 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2012 r.

II SA/Wa 237/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1260217 - wyrok z dnia 11 września 2012 r.