Court jurisprudences

I SA/Op 441/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1333251 - wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r.

I SA/Op 427/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1333250 - wyrok z dnia 14 grudnia 2012 r.

I SA/Op 420/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1333249 - wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r.

I SA/Op 408/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1333248 - wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r.

I SA/Op 402/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1333247 - wyrok z dnia 14 grudnia 2012 r.

I SA/Op 386/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1333246 - wyrok z dnia 12 grudnia 2012 r.

I SA/Op 303/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1333245 - wyrok z dnia 5 grudnia 2012 r.

I SA/Op 244/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1333244 - wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r.

I SA/Op 237/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1333243 - wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r.

I SA/Ol 91/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1333236 - wyrok z dnia 27 grudnia 2012 r.

I OSK 955/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1333119 - postanowienie z dnia 4 lipca 2012 r.

I OSK 1302/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1333095 - postanowienie z dnia 6 lipca 2012 r.

I OSK 1215/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1333092 - postanowienie z dnia 4 lipca 2012 r.

II SA/Op 538/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1332811 - wyrok z dnia 28 grudnia 2012 r.

II SA/Op 493/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1332808 - wyrok z dnia 18 grudnia 2012 r.

II SA/Op 467/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1332806 - wyrok z dnia 4 grudnia 2012 r.

II SA/Op 375/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1332804 - wyrok z dnia 6 grudnia 2012 r.