Court jurisprudences

VI SA/Wa 2217/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1277237 - wyrok z dnia 29 września 2011 r.