Court jurisprudences

VII SA/Wa 2183/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1275772 - wyrok z dnia 14 października 2011 r.

VII SA/Wa 1451/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1275712 - wyrok z dnia 26 października 2011 r.