Court jurisprudences

III SA/Wa 729/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338398 - wyrok z dnia 20 listopada 2012 r.

III SA/Wa 721/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338395 - wyrok z dnia 27 listopada 2012 r.

III SA/Wa 720/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338394 - wyrok z dnia 27 listopada 2012 r.

III SA/Wa 719/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338393 - wyrok z dnia 23 listopada 2012 r.

III SA/Wa 718/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338392 - wyrok z dnia 23 listopada 2012 r.

III SA/Wa 709/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338391 - wyrok z dnia 28 listopada 2012 r.

III SA/Wa 708/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338390 - wyrok z dnia 28 listopada 2012 r.

III SA/Wa 705/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338389 - wyrok z dnia 22 listopada 2012 r.

III SA/Wa 691/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338387 - wyrok z dnia 14 listopada 2012 r.

III SA/Wa 690/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338386 - wyrok z dnia 16 listopada 2012 r.

III SA/Wa 689/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338385 - wyrok z dnia 19 listopada 2012 r.

III SA/Wa 686/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338384 - wyrok z dnia 28 listopada 2012 r.

III SA/Wa 684/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338383 - wyrok z dnia 20 listopada 2012 r.

III SA/Wa 674/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338380 - wyrok z dnia 16 listopada 2012 r.

III SA/Wa 666/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338375 - wyrok z dnia 15 listopada 2012 r.

III SA/Wa 657/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338374 - wyrok z dnia 27 listopada 2012 r.

III SA/Wa 656/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338373 - wyrok z dnia 15 listopada 2012 r.

III SA/Wa 655/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338372 - wyrok z dnia 26 listopada 2012 r.

III SA/Wa 651/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338370 - wyrok z dnia 16 listopada 2012 r.

III SA/Wa 650/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338369 - wyrok z dnia 15 listopada 2012 r.

III SA/Wa 643/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338368 - wyrok z dnia 28 listopada 2012 r.

III SA/Wa 637/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338366 - wyrok z dnia 15 listopada 2012 r.

III SA/Wa 635/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338365 - wyrok z dnia 28 listopada 2012 r.

III SA/Wa 633/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338364 - wyrok z dnia 14 listopada 2012 r.

III SA/Wa 630/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338363 - wyrok z dnia 16 listopada 2012 r.

III SA/Wa 627/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338362 - wyrok z dnia 21 listopada 2012 r.

III SA/Wa 617/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338361 - wyrok z dnia 13 listopada 2012 r.

III SA/Wa 615/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338360 - wyrok z dnia 22 listopada 2012 r.

III SA/Wa 614/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338359 - wyrok z dnia 22 listopada 2012 r.

III SA/Wa 613/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338358 - wyrok z dnia 22 listopada 2012 r.

III SA/Wa 582/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338357 - wyrok z dnia 13 listopada 2012 r.

III SA/Wa 556/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338355 - wyrok z dnia 14 listopada 2012 r.

III SA/Wa 555/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338354 - wyrok z dnia 14 listopada 2012 r.

III SA/Wa 545/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338353 - wyrok z dnia 27 listopada 2012 r.

III SA/Wa 544/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338352 - wyrok z dnia 27 listopada 2012 r.

III SA/Wa 521/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338350 - wyrok z dnia 19 listopada 2012 r.

III SA/Wa 506/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338349 - wyrok z dnia 14 listopada 2012 r.

III SA/Wa 490/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338346 - wyrok z dnia 12 listopada 2012 r.

III SA/Wa 488/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338344 - wyrok z dnia 16 listopada 2012 r.

III SA/Wa 483/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338343 - wyrok z dnia 13 listopada 2012 r.

III SA/Wa 475/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338342 - wyrok z dnia 14 listopada 2012 r.

III SA/Wa 474/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338341 - wyrok z dnia 16 listopada 2012 r.

III SA/Wa 471/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338340 - wyrok z dnia 16 listopada 2012 r.

III SA/Wa 466/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338339 - wyrok z dnia 28 listopada 2012 r.

III SA/Wa 464/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338338 - wyrok z dnia 28 listopada 2012 r.

III SA/Wa 463/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338337 - wyrok z dnia 28 listopada 2012 r.

III SA/Wa 443/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338335 - wyrok z dnia 14 listopada 2012 r.

III SA/Wa 430/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338334 - wyrok z dnia 12 listopada 2012 r.

III SA/Wa 425/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338332 - wyrok z dnia 19 listopada 2012 r.

III SA/Wa 413/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338331 - wyrok z dnia 12 listopada 2012 r.

III SA/Wa 402/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338330 - wyrok z dnia 16 listopada 2012 r.

III SA/Wa 400/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338329 - wyrok z dnia 30 listopada 2012 r.

III SA/Wa 396/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338328 - wyrok z dnia 28 listopada 2012 r.

III SA/Wa 339/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338326 - wyrok z dnia 19 listopada 2012 r.

III SA/Wa 281/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338321 - wyrok z dnia 16 listopada 2012 r.

III SA/Wa 256/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338314 - wyrok z dnia 12 listopada 2012 r.

III SA/Wa 200/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338309 - wyrok z dnia 21 listopada 2012 r.

III SA/Wa 185/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1338308 - wyrok z dnia 26 listopada 2012 r.