Court jurisprudences

III SA/Kr 451/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407647 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Kr 452/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407649 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Lu 155/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1494402 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Lu 22/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2874105 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Lu 491/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1411559 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Lu 492/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1494405 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Lu 496/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1494406 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Lu 707/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1494407 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Lu 870/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1494410 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Łd 383/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1411794 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Łd 970/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1411811 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 418/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407752 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 797/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407770 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 854/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407772 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 879/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407773 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 911/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407775 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 912/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407776 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 917/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407780 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.