Court jurisprudences

II SA/Op 59/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1377053 - wyrok z dnia 4 czerwca 2012 r.

II SA/Op 494/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1377051 - wyrok z dnia 12 czerwca 2012 r.

II SA/Op 132/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1377030 - wyrok z dnia 12 czerwca 2012 r.