Court jurisprudences

VI SA/Wa 2195/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2774216 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V K 96/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3103306 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

V KK 20/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096837 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V KK 287/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106351 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V KK 288/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107074 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V KK 377/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106339 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V KK 571/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107030 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V KK 83/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107056 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V KO 77/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161498 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 2038/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142863 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 2045/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086339 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 2148/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140252 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 344/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140233 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V SA/Wa 345/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143508 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

V U 1164/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 3127727 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

V W 3287/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2764060 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

XIV C 200/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2784191 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

XIV C 855/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2763839 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

XV Ca 1629/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2823782 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

XVII AmA 47/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2776446 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

XVII AmT 146/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3067042 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

XVII AmT 152/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3067043 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

XXIII Ga 1698/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3080676 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

XXIV C 109/16 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2978927 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

XXV C 2133/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3021062 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

11333/14, F.G. v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 grudnia 2019 r.

29497/13, STAN v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 grudnia 2019 r.