Court jurisprudences

V SA/Wa 61/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1356031 - wyrok z dnia 29 czerwca 2012 r.

II GSK 1672/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1354883 - wyrok z dnia 23 października 2012 r.

I SA/Lu 143/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1353410 - wyrok z dnia 13 czerwca 2012 r.