Court jurisprudences

III SA/Gd 688/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2755742 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Gl 863/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2768215 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Gl 983/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2756579 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Gl 984/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2756567 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Kr 1173/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755756 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Kr 1205/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755792 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Kr 1238/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2756670 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Kr 968/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755789 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Łd 265/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2757524 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Łd 976/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2762743 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 1273/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976413 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 1866/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945197 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 2388/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086338 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 2389/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976708 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 2391/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976374 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 2541/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976664 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.