Court jurisprudences

III SA/Wr 5/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1388034 - wyrok z dnia 28 listopada 2012 r.