Court jurisprudences

IV SA/Po 236/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1317344 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2013 r.

IV SA/Po 194/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1317336 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2013 r.

IV SA/Po 176/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1317333 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2013 r.

II SA/Wa 87/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1317096 - wyrok z dnia 26 kwietnia 2013 r.

II SA/Po 248/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1316901 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2013 r.

II SA/Po 209/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1316896 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2013 r.

II SA/Po 104/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1316876 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2013 r.

II SA/Ol 44/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1316849 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2013 r.

I SA/Po 32/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1316527 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2013 r.

I SA/Po 30/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1316525 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2013 r.

I SA/Po 29/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1316524 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2013 r.

I SA/Po 28/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1316523 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2013 r.

I SA/Op 179/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1316479 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2013 r.