Court jurisprudences

III SO/Kr 22/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407829 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2013 r.

III SO/Kr 21/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407828 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2013 r.

III SO/Kr 20/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407827 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2013 r.

III SO/Kr 19/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407826 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2013 r.

III SAB/Po 18/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407825 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SAB/Po 17/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407824 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SAB/Po 16/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407823 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SAB/Po 15/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407822 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SAB/Po 14/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407821 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SAB/Kr 79/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407820 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2013 r.

III SAB/Kr 77/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407819 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2013 r.

III SAB/Kr 65/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407818 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2013 r.

III SAB/Kr 55/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407816 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2013 r.

III SAB/Kr 46/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407813 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2013 r.

III SAB/Kr 45/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407812 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SAB/Kr 30/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407811 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2013 r.

III SAB/Kr 29/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407810 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2013 r.

III SAB/Kr 21/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1407809 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2013 r.

III SA/Po 985/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407784 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r.

III SA/Po 977/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407783 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SA/Po 971/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407782 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SA/Po 969/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407781 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SA/Po 917/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407780 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 915/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407779 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2013 r.

III SA/Po 914/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407778 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2013 r.

III SA/Po 913/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407777 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2013 r.

III SA/Po 912/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407776 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 911/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407775 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 904/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407774 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2013 r.

III SA/Po 879/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407773 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 854/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407772 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 831/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407771 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2013 r.

III SA/Po 797/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407770 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 67/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407766 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r.

III SA/Po 667/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407765 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2013 r.

III SA/Po 666/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407764 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2013 r.

III SA/Po 665/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407763 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2013 r.

III SA/Po 664/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407762 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2013 r.

III SA/Po 664/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407761 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2013 r.

III SA/Po 663/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407760 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2013 r.

III SA/Po 663/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407759 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2013 r.

III SA/Po 662/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407758 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2013 r.

III SA/Po 654/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407757 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2013 r.

III SA/Po 520/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407754 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2013 r.

III SA/Po 494/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407753 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2013 r.

III SA/Po 418/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407752 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2013 r.

III SA/Po 392/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407751 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2013 r.

III SA/Po 252/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407750 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1738/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407749 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1663/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407748 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1662/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407747 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1661/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407746 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1658/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407745 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1629/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407743 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1625/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407742 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1623/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407741 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1619/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407739 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1511/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407738 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1509/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407737 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1498/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407735 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1497/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407734 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1496/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407733 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1495/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407732 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1491/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407731 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1490/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407730 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1489/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407729 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1488/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407728 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1487/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407727 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1486/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407726 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1467/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407725 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1451/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407724 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1450/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407723 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1445/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407722 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1443/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407721 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1436/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407720 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1422/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407719 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1404/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407714 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1387/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407711 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1341/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407709 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1337/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407707 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2013 r.

III SA/Po 1336/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1407706 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r.