Court jurisprudences

II OSK 561/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1352916 - wyrok z dnia 6 czerwca 2013 r.

II OSK 620/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1351358 - wyrok z dnia 9 lipca 2013 r.

II OSK 2461/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1351347 - wyrok z dnia 5 lutego 2013 r.

II GZ 349/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1348531 - postanowienie z dnia 16 lipca 2013 r.

II GZ 343/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1347279 - postanowienie z dnia 9 lipca 2013 r.

II OSK 99/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1343905 - wyrok z dnia 7 maja 2013 r.

I SA/Lu 5/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1342580 - wyrok z dnia 15 lutego 2013 r.

II OSK 825/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1341602 - wyrok z dnia 15 stycznia 2013 r.

II OSK 495/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1341600 - wyrok z dnia 15 stycznia 2013 r.

II GSK 2016/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1341527 - wyrok z dnia 9 stycznia 2013 r.

II OSK 2730/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1340254 - wyrok z dnia 12 marca 2013 r.

II OSK 2729/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1340253 - wyrok z dnia 14 marca 2013 r.

II OSK 2041/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1340172 - wyrok z dnia 5 marca 2013 r.

II GSK 2085/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1340112 - wyrok z dnia 12 marca 2013 r.

II OSK 2647/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1337411 - wyrok z dnia 26 kwietnia 2013 r.

II OSK 2596/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1337397 - wyrok z dnia 19 kwietnia 2013 r.

II OSK 2584/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1337396 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2013 r.

II OSK 2571/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1337393 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2013 r.

II OSK 2529/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1337384 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2013 r.

II OSK 2450/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1337375 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2013 r.

II OSK 2429/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1337373 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2013 r.

II GSK 2210/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1337128 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2013 r.

II GSK 159/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1337100 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2013 r.

II GSK 2383/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1334128 - wyrok z dnia 27 marca 2013 r.

II OSK 47/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329726 - wyrok z dnia 9 maja 2013 r.

II OSK 2689/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1329473 - wyrok z dnia 7 maja 2013 r.

II OSK 4/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1328870 - wyrok z dnia 9 maja 2013 r.

II OSK 310/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1327935 - wyrok z dnia 17 maja 2013 r.