Court jurisprudences

III AUa 1201/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 1381402 - wyrok z dnia 11 września 2013 r.

III AUa 11/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 1381401 - wyrok z dnia 2 października 2013 r.

III AUa 1434/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 1378742 - wyrok z dnia 10 września 2013 r.

II AKa 304/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1378700 - wyrok z dnia 19 września 2013 r.

II AKa 283/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1378698 - wyrok z dnia 19 września 2013 r.

III AUa 1103/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1378679 - wyrok z dnia 13 września 2013 r.

III AUa 1037/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1378678 - wyrok z dnia 24 września 2013 r.

II AKa 265/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1375938 - wyrok z dnia 17 września 2013 r.

III AUa 1587/12 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 1375804 - wyrok z dnia 25 września 2013 r.

III AUa 140/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 1375801 - wyrok z dnia 12 września 2013 r.

III AUa 134/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 1375800 - wyrok z dnia 18 września 2013 r.

II AKa 152/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 1372310 - wyrok z dnia 24 września 2013 r.

II AKa 284/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1372277 - wyrok z dnia 12 września 2013 r.

II AKa 258/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1369280 - wyrok z dnia 11 września 2013 r.

II AKa 146/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 1369262 - wyrok z dnia 19 września 2013 r.

C-313/10, LAND NORDRHEIN-WESTFALEN v. SYLVIA JANSEN - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiS 2011/10B/I-10511-10545 - postanowienie z dnia 25 października 2011 r.