Court jurisprudences

III SA/Gl 917/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2754195 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Gl 943/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2782290 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Gl 949/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2754243 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Gl 963/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2754278 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Gl 978/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2754194 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Gl 985/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2754247 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Lu 294/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3014698 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Lu 594/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2785927 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Lu 629/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3014716 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Lu 631/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2785930 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Łd 701/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2753450 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Łd 832/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2753521 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 2275/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976845 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 2300/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976618 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 2368/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139930 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 2566/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976700 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SAB/Gl 252/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2754112 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SAB/Lu 34/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2754122 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SAB/Lu 36/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2754277 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

III SAB/Lu 37/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2755766 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

II K 1286/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2774040 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

II K 160/10 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3103272 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

II K 19/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zambrowie

LEX nr 3008127 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

II K 395/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3103309 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

II K 397/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3069722 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

II K 46/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3103271 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

II K 624/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3103305 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

II Ka 304/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3068957 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

II KK 12/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107023 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

II KK 138/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2772548 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

II KK 400/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104100 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

II OSK 1287/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777730 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

II OSK 1994/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2755753 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

II OSK 2380/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2020/6/90 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

II OSK 3235/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047348 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.