Court jurisprudences

IV U 1425/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2866591 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV U 174/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3127719 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV U 191/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 3030065 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV U 300/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2984961 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV U 302/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2984956 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV U 395/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2984945 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV U 400/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2984957 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV U 442/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2984944 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV U 56/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2767457 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV U 860/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 3030064 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

IV U 891/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 3030060 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

IX Ca 135/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2775359 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

IX Ca 960/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2775360 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ts 11/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/62 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ts 29/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/128 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ts 38/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/103 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ts 64/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/108 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Tw 2/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/150 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

V CSK 341/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096820 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

V CSK 353/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772845 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII AGa 179/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3052848 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

VIII SA/Wa 756/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3047314 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VIII U 1847/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2817567 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

VIII U 658/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3020024 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII Ka 915/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3103288 - wyrok z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SA/Wa 1537/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2767301 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SA/Wa 2101/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038293 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SA/Wa 2136/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038336 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SA/Wa 2294/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757697 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SA/Wa 2330/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043614 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SA/Wa 2461/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072645 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SA/Wa 2468/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072592 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SAB/Wa 122/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072641 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SAB/Wa 168/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072637 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SAB/Wa 183/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072613 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SAB/Wa 200/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757679 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SAB/Wa 201/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757668 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SAB/Wa 216/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072651 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SAB/Wa 219/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072616 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VII SAB/Wa 220/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072610 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VI SA/Wa 1736/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976601 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VI SA/Wa 2157/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014565 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VI SA/Wa 2315/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014602 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VI SA/Wa 2380/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976816 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VI SA/Wa 2569/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976689 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.

VI SA/Wa 2655/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072698 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r.