Court jurisprudences

II SA/Gd 726/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2755758 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Ke 906/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2774194 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Kr 1107/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2757542 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Kr 1223/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2757530 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Ol 538/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2763179 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Ol 826/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2758620 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Ol 838/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2755745 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Ol 934/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2762436 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Op 415/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2759233 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Op 416/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2759806 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.

II SA/Po 1006/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2759901 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r.