Court jurisprudences

III CZP 114/13 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2014/12/118 - uchwała z dnia 7 lutego 2014 r.

7639/12, JURAK v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

61376/11, D. R. v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

44538/04, KOS v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

42954/04, DUDZIK v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

47804/07, GUTU v. MOŁDAWIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

42144/12, STATIE v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

34420/07, W. A. v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

26307/08, HOTEA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

53560/07, N. T. v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

52491/08, VOS v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

51315/12, K. S. v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

26850/11, KATTAN v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

23768/08, BICA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.

11816/05, FLOREA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r.