Court jurisprudences

II SA/Op 188/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1332016 - wyrok z dnia 6 czerwca 2013 r.

I SA/Ke 730/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1329642 - wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r.

I SA/Ke 728/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1328409 - wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r.

I SA/Ke 729/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1328119 - wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r.

III SA/Łd 284/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1326557 - wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r.

III SA/Łd 192/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1326546 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2013 r.

I SA/Sz 17/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1320566 - wyrok z dnia 24 stycznia 2013 r.

I SA/Sz 16/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1320565 - wyrok z dnia 24 stycznia 2013 r.

I SA/Sz 11/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1320561 - wyrok z dnia 24 stycznia 2013 r.