Court jurisprudences

III SA/Gl 938/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2775291 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Kr 1203/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2764258 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Lu 647/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3092019 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Lu 656/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3041164 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Po 300/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2765534 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Po 899/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2764209 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Po 900/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2764262 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Po 917/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2764213 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 1101/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769321 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 1473/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3015024 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 2578/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2767642 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Wr 152/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2773895 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Wr 543/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3099035 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Wr 544/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3099005 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III UK 102/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130107 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III UK 83/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3124332 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III UZ 38/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNP 2021/4/47 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II K 1450/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3069669 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II K 1538/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3069280 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II K 154/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3107776 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II K 1604/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3069279 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II K 301/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 3068429 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II K 385/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3069796 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II K 617/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kole

LEX nr 3069261 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II K 687/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3069250 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II Ka 472/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie

LEX nr 3069228 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II KK 499/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161391 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II OSK 1007/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798881 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.