Court jurisprudences

III SA/Wa 1223/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1433145 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2013 r.

III SA/Wa 1222/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1433144 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2013 r.

III SA/Wa 1149/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1433143 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2013 r.

III SA/Wa 1093/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1433142 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2013 r.

III SA/Po 977/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1433141 - postanowienie z dnia 25 lutego 2014 r.

III SA/Po 67/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1433135 - postanowienie z dnia 12 lutego 2014 r.

III SA/Po 252/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1433134 - postanowienie z dnia 12 lutego 2014 r.

III SA/Po 165/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1433130 - postanowienie z dnia 20 lutego 2014 r.

III SA/Po 120/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1433128 - postanowienie z dnia 27 lutego 2014 r.

III SA/Po 119/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1433127 - postanowienie z dnia 27 lutego 2014 r.

III SA/Po 118/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1433126 - postanowienie z dnia 26 lutego 2014 r.

III SA/Po 117/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1433125 - postanowienie z dnia 26 lutego 2014 r.

III SA/Po 116/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1433124 - postanowienie z dnia 26 lutego 2014 r.

III SA/Po 101/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1433114 - postanowienie z dnia 25 lutego 2014 r.

III SA/Lu 93/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1433111 - postanowienie z dnia 19 lutego 2014 r.

III SA/Lu 893/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1433110 - postanowienie z dnia 25 lutego 2014 r.

III SA/Lu 878/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1433109 - postanowienie z dnia 20 lutego 2014 r.

III SA/Lu 63/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1433105 - postanowienie z dnia 18 lutego 2014 r.

III SA/Lu 62/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1433104 - postanowienie z dnia 18 lutego 2014 r.

III SA/Lu 54/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1433103 - postanowienie z dnia 26 lutego 2014 r.

III SA/Lu 53/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1433102 - postanowienie z dnia 26 lutego 2014 r.

III SA/Lu 41/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1433101 - postanowienie z dnia 5 lutego 2014 r.

III SA/Kr 95/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433099 - postanowienie z dnia 21 lutego 2014 r.

III SA/Kr 869/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433098 - postanowienie z dnia 14 lutego 2014 r.

III SA/Kr 761/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433096 - postanowienie z dnia 12 lutego 2014 r.

III SA/Kr 71/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433095 - postanowienie z dnia 14 lutego 2014 r.

III SA/Kr 70/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433094 - postanowienie z dnia 14 lutego 2014 r.

III SA/Kr 7/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433093 - postanowienie z dnia 13 lutego 2014 r.

III SA/Kr 6/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433092 - postanowienie z dnia 14 lutego 2014 r.

III SA/Kr 282/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433090 - postanowienie z dnia 21 lutego 2014 r.

III SA/Kr 262/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433089 - postanowienie z dnia 20 lutego 2014 r.

III SA/Kr 261/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433088 - postanowienie z dnia 20 lutego 2014 r.

III SA/Kr 260/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433087 - postanowienie z dnia 20 lutego 2014 r.

III SA/Kr 210/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433086 - postanowienie z dnia 21 lutego 2014 r.

III SA/Kr 201/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433085 - postanowienie z dnia 26 lutego 2014 r.

III SA/Kr 18/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433083 - postanowienie z dnia 4 lutego 2014 r.

III SA/Kr 170/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433082 - postanowienie z dnia 21 lutego 2014 r.

III SA/Kr 145/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433073 - postanowienie z dnia 21 lutego 2014 r.

III SA/Kr 144/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433071 - postanowienie z dnia 21 lutego 2014 r.

III SA/Kr 143/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433070 - postanowienie z dnia 21 lutego 2014 r.

III SA/Kr 142/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433069 - postanowienie z dnia 21 lutego 2014 r.

III SA/Kr 141/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433067 - postanowienie z dnia 21 lutego 2014 r.

III SA/Kr 140/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1433066 - postanowienie z dnia 21 lutego 2014 r.