Court jurisprudences

New III AUa 644/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 3146414 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

III Ca 1323/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3074796 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

III Ca 1919/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2781549 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

III Ca 23/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3009026 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

III Ca 282/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2923475 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

III Cz 33/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076839 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III Cz 886/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076481 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III CZP 30/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNC 2020/5/36 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III KK 511/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130127 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III KK 533/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130183 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III Nsm 253/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2817659 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III PK 163/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772586 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III PK 200/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2784747 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

III PK 206/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2021/1/2 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

III PK 212/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2021/1/3 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

III PO 8/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNP 2020/10/114 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III PO 9/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNP 2021/2/21 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III RC 134/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku

LEX nr 3127508 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

III RC 85/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu

LEX nr 2784194 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Gl 1000/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2765536 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Gl 1002/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2764215 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Gl 1007/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2765521 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Gl 1009/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2764247 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Gl 938/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2775291 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Kr 1203/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2764258 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Lu 647/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3092019 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Lu 656/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3041164 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Po 300/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2765534 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Po 899/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2764209 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Po 900/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2764262 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Po 917/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2764213 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 1101/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769321 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 1473/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3015024 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 2578/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2767642 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Wr 152/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2773895 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

III SA/Wr 543/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3099035 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.