Court jurisprudences

38494/05, IGNATS v. ŁOTWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 września 2013 r.

II S 6/06 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1433792 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2006 r.